Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

 

SZTUKA LUDOWA

Wiek dwudziesty przynosi wiele „odkryć” w sztuce, które wywierają znaczny wpływ na twórczosc malarską i rzezbiarską. Takim odkryciem jest zafascynowanie się Paula Klee „malun­kami” dziecka, urzekającymi zestawieniami kolorystycznymi, swobodą i nieskażonym instynktem plastycznym. Podobnym od­kryciem jest sztuka „naiwnych” realistów (pierwszym był. Henn Rousseau odkryty w 1905 r. przez Guillaume Apollinaire’a (czyt. Guijom Apoliner), czyli malarzy amatorów, nazywanych, u nas później „malarzami niedzielnymi” (np. Teofil Ociepka  górnik, malarz-amator).  Malarstwo dzieci jak-i malarstwo naiwnych realistów stano­wią wielkie źródło twórczych inspiracji dla malarzy. Stwierdzić to można w licznych dziełach wybitnych twórców (u nas Ta­deusz Makowski). Malarze profesjonaliści odkrywają malarzy naiwnych, których obrazy, jak np. słynne rysunki’ Nikifora,zyskują swoim atutorom olbrzymią popularność

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WARTOŚĆ SZTUKI LUDOWEJ

Nawiązując do staropolskich, nierzadko pogańskich jeszcze tradycji, szfuka ludowa była łącznikiem między dawnymi a nowymi czasami. O wartości sztuki ludowej stanowi jej autentyzm, funkcjo­nalność oraz związek formy i ornamentu z materiałem i techniką wykonawczą. Właśnie w oparciu o sztukę ludową; rozwija się współczesna sztuka dekoracyjna. Znaczenie sztuki ludowej od­kryli formiści polscy, a szczególnie Władysław . Skoczylas, który dostrzegał plastyczne walory ludowego drzeworytu, i zawartą w nim wielką siłę twórczą. Od tego czasu cała twórczość tego mistrza pozostawać będzie pod urokiem sztuki ludowej.  Jej wpływ widzimy również w dziełach wspomnianego już Tadeusza Makowskiego, Marii Duninowny, Tadeusza Kulisiewicza, Andrze­ja Stopki, Zofii Stryjeńskiej, Konstantego Sopoćki i innych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

KONTYNUATOR IDEI

Kontynuatorem idei Stryjeńskiego był jego uczeń i wybitny rzeźbiarz Antoni Kenar, póź­niejszy dyrektor szkoły. Dzięki niemu idea Stryjeńskiego prze­szła do historii sztuki ludowej, jako „szkoła Kenara”.Dokonany przez nas przegląd wpływów i kierunków w sztuce współczesnej wskazuje, że jednym z głównych celów twórczych poszukiwań artysty jest odnajdywanie tego, co jest wspólne w sztuce różnych epok i różnych-narodów. Sztuka nowoczesna nie jest zjawiskiem samotnym i oderwanym, gdyż zrodziła się po wielu przemianach z pierwszych rysunków ludów pierwot­nych epoki prehistorycznej i w każdym, kraju sięga korzeniami do własnej sztuki ludowej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SZTUKA W ŻYCIU CODZIENNYM

Architektura, grafika i sztuka użytkowa otaczają nas dziś z wszystkich stron. Żyjemy w miastach, które rozwijają się w oparciu o nowoczesne koncepcje urbanistyczne, podziwiamy zabytki dawnych epok. Na każdej ulicy kuszą nas piękne wy­stawy, barwne plakaty, mijają liczne samochody o różnych syl­wetkach. W naszych domach liczne naczynia i sprzęty cechuje nie tylko daleko posunięta funkcjonalność, ale też piękno i este­tyczny wygląd.’ Coraz to inne kolory, kształty i kompozycje budzą nasz zachwyt, coraz większe wymagania estetyczne sta­wiamy sobie w modelowaniu ubiorów, w urządzaniu mieszkań itp. Sztuka wkroczyła mocno w nasze życie codzienne. Szczególny przewrót .w tej dziedzinie nastąpił w XX wieku, kiedy to rozwi­jająca się produkcja przemysłowa sprzymierzyła się ze sztuką, by stać się. głównym czynnikiem upowszechnienia kultury pla­stycznej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W CODZIENNYM UŻYTKU

Karoserie samochodów, obudowę telewizorów czy od­kurzaczy, wygląd lamp pokojowych, wzory dywanów — opra­cowują dziś artyści-plastycy. Oprócz powołanego w 1950 r. Insty­tutu Wzornictwa Przemysłowego każdy przemysł posiada własną komórkę wzornictwa, a wyższe szkoły artystyczne posiadają od­rębne katedry wzornictwa przemysłowego. Ciekawym przykładem jest jaskrawa kolorystyka ubiorów damskich. Warto wiedzieć, że to właśnie Raoul Dafy współpra­cując z paryskim domem mody, wprowadził jaskrawe zestawie­nia barwne, które znalazły uznanie u kobiet całego świata i sta­nowią po prostu przeniesienie czystego fowizmu przez sztukę użytkową do przedmiotów codziennego użytku.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn