Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

 

KOMITET PARYSKI

W roku 1924 grupa młodych malarzy wyjeżdżających do Paryża założyła przed wyjazdem tzw. Komitet Paryski i z czasem zaczęło ich nazywać kapistami (od pierwszych’liter — KP). Większosć tej grupy stanowili koloryści, kontynuatorzy impresjonizmu oraz postimpresjonizmu.,Z grupy tej wyszli-wybitni artyści jak: Jan Cybis (ur.; 1897), Zygmunt Waliszewski (1897—1936), Piotr Po­tworowski (1898—1962) i inni. Działalność grupy formistów, tej:najbardziej radykalnej, za­chęciła dalszych artystów do eksperymentowania i poszukiwań. Powstały nowe grupy, a wśród nich grupa artystów rewo­lucyjnych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

GRUPA ARTYSTYCZNA „BLOK”

W roku 1924 powstała : w Warszawie grupa artystyczna Blok, która reprezentowała malarstwo przeważnie abstrakcyjne. W skład grupy wchodzili m. in. Henryk Berlewi, Henryk Sła- żewski, Mieczysław Szczuka, ; Aleksander : Rafałowski, Teresa Żarnowerówna. Postulując pracę kolektywną i zmechanizowaną przedstawiciele tej grupy uprawiali jednocześnie różne dziedzi­ny sztuki, od architektury, malarstwa i’ grafiki — do  filmu, scenografii, mody czy techniki poligraficznej. Po rozpadnięciu się Bloku powstała w 1926 roku nowa grupa Praesens, .do której prócz uczestników Bloku weszli liczni absolwenci architektury Politechniki Warszawskiej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

JEDEN Z NIELICZNYCH

Grupa ta wniosła wiele nowych pomysłów w rozwój polskiej architektury, a jeden z. jej czołowych organizatorów Władysław Strzemiński w książce „Unizm w malarstwie” wyłożył własną, nie znaną gdzie indziej, teorię nowoczesnego plastycznego myślenia w sztuce polskiej. Unizm zakłada, że każda kompozycja powinna dążyć do jedności formy i koloru, że każdy obraz jest przeniesieniem na płótno syntetycznego widzenia, że obraz nie powinien wywo­ływać skojarzeń ze światem materialnym.   Jednym z nielicznych-malarzy współpracujących z architek­tami był. Felicjan Kowarski, twórca, plafonu na-zamku wawel- , skim.. Kowarski’ był: jednocześnie ’ pierwszym twórcą wybitnego zaangażowanego dzieła po drugiej wojnie światowej (obraz Proletariatczycy).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SZTUKA ZAANGAŻOWANA

Sztuka zaangażowana. zdobywa wielu zwolenni­ków, wśród nich są: Juliusz Studnicki, Stanisław Teisserye, Ju­liusz. Krajewski, Andrzej Wróblewski oraz. Marek Oberlander. Dwaj ostatni, szczególnie poświęcają się : problematyce okupa­cyjnej. Jest to okres kształtowania się tzw. realizmu so­cjalistycznego (lata pięćdziesiąte),, czyli przedstawiania tematów z. aktualnej problematyki społecznej w sposób reali­styczny. Jednocześnie rozwija się twórczość dawnych malarzy kapi- stów. Powstają liczne, nowe dzieła Eibischa, Cybisa, Pronaszki Tymona Niesiołowskiego. Tak zwana grupa krakowska malarzy, reprezentuje kierunek awangardowy . (abstrakcja,’, ta- szyzm/surrealizm).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NOWE WARUNKI ROZWOJU

i    Należą do niej: Tadeusz Brzozowski (abstrak­cjonista), Maria Jarema, Tadeusz Kantor (taszysta), Kazimierz Mikulski (surrealista), Jerzy. Tchorzewski (ekspresjonista) oraz Wojciech. Fangor (twórca plakatów) i Andrzej Wróblewski. Nie-‚ zależnie od burzliwego rozwoju wielu awangardowych. kierun­ków, działa w Warszawie bardzo aktywna grupa Zachęta malująca tradycyjnie w duchu realizmu XIX wieku, ciesząca się dużym uznaniem w środowisku twórców i odbiorców sztuki. Powstanie państwa ludowego stwarza nowe warunki dla roz­woju sztuki. Państwo — dziś już największy mecenas sztuki — rozwija S2kolnictwo artystyczne, zapewnia ochronę dzieł sztuki

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn