Archive for the Reklama i propaganda książki Category

GRUPA ARTYSTYCZNA „BLOK”

W roku 1924 powstała : w Warszawie grupa artystyczna Blok, która reprezentowała malarstwo przeważnie abstrakcyjne. W skład grupy wchodzili m. in. Henryk Berlewi, Henryk Sła- żewski, Mieczysław Szczuka, ; Aleksander : Rafałowski, Teresa Żarnowerówna. Postulując pracę kolektywną i zmechanizowaną przedstawiciele tej grupy uprawiali jednocześnie różne dziedzi­ny sztuki, od architektury, malarstwa i’ grafiki — do  filmu, scenografii, mody czy techniki poligraficznej. Po rozpadnięciu się Bloku powstała w 1926 roku nowa grupa Praesens, .do której prócz uczestników Bloku weszli liczni absolwenci architektury Politechniki Warszawskiej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

JEDEN Z NIELICZNYCH

Grupa ta wniosła wiele nowych pomysłów w rozwój polskiej architektury, a jeden z. jej czołowych organizatorów Władysław Strzemiński w książce „Unizm w malarstwie” wyłożył własną, nie znaną gdzie indziej, teorię nowoczesnego plastycznego myślenia w sztuce polskiej. Unizm zakłada, że każda kompozycja powinna dążyć do jedności formy i koloru, że każdy obraz jest przeniesieniem na płótno syntetycznego widzenia, że obraz nie powinien wywo­ływać skojarzeń ze światem materialnym.   Jednym z nielicznych-malarzy współpracujących z architek­tami był. Felicjan Kowarski, twórca, plafonu na-zamku wawel- , skim.. Kowarski’ był: jednocześnie ’ pierwszym twórcą wybitnego zaangażowanego dzieła po drugiej wojnie światowej (obraz Proletariatczycy).

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

SZTUKA ZAANGAŻOWANA

Sztuka zaangażowana. zdobywa wielu zwolenni­ków, wśród nich są: Juliusz Studnicki, Stanisław Teisserye, Ju­liusz. Krajewski, Andrzej Wróblewski oraz. Marek Oberlander. Dwaj ostatni, szczególnie poświęcają się : problematyce okupa­cyjnej. Jest to okres kształtowania się tzw. realizmu so­cjalistycznego (lata pięćdziesiąte),, czyli przedstawiania tematów z. aktualnej problematyki społecznej w sposób reali­styczny. Jednocześnie rozwija się twórczość dawnych malarzy kapi- stów. Powstają liczne, nowe dzieła Eibischa, Cybisa, Pronaszki Tymona Niesiołowskiego. Tak zwana grupa krakowska malarzy, reprezentuje kierunek awangardowy . (abstrakcja,’, ta- szyzm/surrealizm).

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

NOWE WARUNKI ROZWOJU

i    Należą do niej: Tadeusz Brzozowski (abstrak­cjonista), Maria Jarema, Tadeusz Kantor (taszysta), Kazimierz Mikulski (surrealista), Jerzy. Tchorzewski (ekspresjonista) oraz Wojciech. Fangor (twórca plakatów) i Andrzej Wróblewski. Nie-‚ zależnie od burzliwego rozwoju wielu awangardowych. kierun­ków, działa w Warszawie bardzo aktywna grupa Zachęta malująca tradycyjnie w duchu realizmu XIX wieku, ciesząca się dużym uznaniem w środowisku twórców i odbiorców sztuki. Powstanie państwa ludowego stwarza nowe warunki dla roz­woju sztuki. Państwo — dziś już największy mecenas sztuki — rozwija S2kolnictwo artystyczne, zapewnia ochronę dzieł sztuki

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

SZTUKA LUDOWA

Wiek dwudziesty przynosi wiele „odkryć” w sztuce, które wywierają znaczny wpływ na twórczosc malarską i rzezbiarską. Takim odkryciem jest zafascynowanie się Paula Klee „malun­kami” dziecka, urzekającymi zestawieniami kolorystycznymi, swobodą i nieskażonym instynktem plastycznym. Podobnym od­kryciem jest sztuka „naiwnych” realistów (pierwszym był. Henn Rousseau odkryty w 1905 r. przez Guillaume Apollinaire’a (czyt. Guijom Apoliner), czyli malarzy amatorów, nazywanych, u nas później „malarzami niedzielnymi” (np. Teofil Ociepka  górnik, malarz-amator).  Malarstwo dzieci jak-i malarstwo naiwnych realistów stano­wią wielkie źródło twórczych inspiracji dla malarzy. Stwierdzić to można w licznych dziełach wybitnych twórców (u nas Ta­deusz Makowski). Malarze profesjonaliści odkrywają malarzy naiwnych, których obrazy, jak np. słynne rysunki’ Nikifora,zyskują swoim atutorom olbrzymią popularność

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂