//////

Wiadomości

9Lis/130

NAJWYBITNIEJSZY FOWISTA

Fowiści dążą do wyrażania kolo­rem wszystkiego co im nasunie fantazja. jak też - tego,; co jest treścią ich przeżyć wewnętrznych i ich osobowości. Jest tó cecha szczególna fowizmu, oznaczająca powstanie sztuki tworzącej i zapowiadająca jej-zwycięstwo nad sztuką odtwarzającą naturę, czyli imitacyjną. Najwybitniejszym fowistą był Henri Matisse (1869—1954), który łączył subtelną harmonię barw z delikatnością linii. Barw-' ne. uporządkowane płaszczyzny tworzą jak gdyby poetycki świat, odcinający się od rzeczywistości. Do grupy fowistów zalicza się również Maurice Vlaminck (1876—1958), Raoul Dufy (1877—1953), Audre Deraine (1880—1954) i Georges Rouault (czyt. Ruo) (1871—1958), Szczególnie zwracają uwagę obrazy holenderskiego' malarza Vlamincka oraz francuskiego Dufy.

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Brak komentarzy.


Leave a comment

Trackbacks are disabled.